Kouvolan Työterveys

Työterveys, työturvallisuus ja työhyvinvointi

Kouvolan Työterveys  on yritysten omistama yhdistys, joka on perustettu jo vuonna 1975. Tarjoamme kokonaisvaltaisia työterveydenhuollon palveluita yrityksille ja yhteisöille. Asiakkaanamme on yli 60 yritystä tai yhteisöä ja huolehdimme yli 2500 työntekijän työterveydestä.

Rekisteröitynä yhdistyksenä (ry) toimintamme on taloudellista voittoa tavoittelematonta ja toimintamallimme on KELA:n tilastoissa todettu toimialamme kustannusedullisimmaksi.

Asiakkaamme ovat jäseniämme. Kouvolan Työterveys Ry:n hallitus päättää vuosittain maksujen suuruudesta omakustannusperiaatteella, jolloin pystymme toimimaan kustannustehokkaasti asiakasyritystemme eduksi. Jäsenyritysten laskutus toteutetaan kuukausittaisena jäsenmaksuna per työntekijä, jolloin yritys tietää pitkälti etukäteen työterveyshuollon kustannuksensa. Osalle asiakkaista tarjoamme työterveyspalvelut ns. ostopalveluna Suomen työterveys ry:n muille työterveysasemille.

Ei-kaupallisena toimijana asiakkaat ovat meille itseisarvo ja tavoitteemme samat kun työntekijöillä ja työnantajilla: työterveys, työturvallisuus ja työhyvinvointi. Lisää tietoa  toimintamallista työterveyshuollossa ja valtakunnallisesta toiminnasta www.suomentyoterveys.fi.

Toimintamme keskiössä on asiakaslähtöinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto sekä työterveyspainotteinen sairaanhoito ja kumppanuuteen perustuva työkykyriskien hallintatyö. Siihen tarvitaan sitoutumista ja yhteistyötä esimiesten, työntekijöiden ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kesken sekä monipuolista tietoa työn ja terveyden välisistä suhteista. Työterveyspalvelujen asiantuntijana toteutamme toiminnassamme hyvää työterveyshuoltokäytäntöä.

Sivun alkuun